Mâm Ngũ Quả 2

Liên hệ

Bộ 3 mâm Ngũ Quả

  • 1 mâm sắt đại (ban thờ chính)
  • 2 mâm nhựa  (ban thờ thần linh)
Danh mục: